Terminy turnusów 2017

Wczasy odchudzające i zdrowotne:
Każdy turnus rozpoczyna się kolacją pierwszego dnia (godz. 18:00), a kończy śniadaniem ostatniego dnia (godz. 8:00).
Zakwaterowanie od godz. 15:00, wykwaterowanie do godz. 10:00.

Turnusy odchudzające i dieta oczyszczająca organizm:

Nr turnusu
Termin turnusu

1 07.01.2017 – 28.01.2017*
2 28.01.2017 – 11.02.2017
3 11.02.2017 – 25.02.2017
4 25.02.2017 – 11.03.2017
5 11.03.2017 – 25.03.2017
6 25.03.2017 – 08.04.2017
7 22.04.2017 – 06.05.2017
8 06.05.2017 – 20.05.2017
9 20.05.2017 – 03.06.2017
10 03.06.2017 – 17.06.2017
11 17.06.2017 – 01.07.2017

12 01.07.2017 – 15.07.2017**
13 15.07.2017 – 29.07.2017**
14 29.07.2017 – 12.08.2017**
15 12.08.2017 – 26.08.2017**
16 26.08.2017 – 09.09.2017
17 09.09.2017 – 23.09.2017
18 23.09.2017 – 07.10.2017
19 07.10.2017 – 21.10.2017
20 21.10.2017 – 11.11.2017*
21 11.11.2017 – 25.11.2017
22 25.11.2017 – 16.12.2017*

* turnus promocyjny 21-dniowy
** ceny sezonowe