Terminy turnusów

Każdy turnus rozpoczyna się kolacją pierwszego dnia (godz. 18:00), a kończy śniadaniem ostatniego dnia (godz. 8:00). Zakwaterowanie od godz. 15:00, wykwaterowanie do godz. 10:00.

Nr turnusu
Termin turnusu

1 09.01.2016 – 30.01.2016*
2 30.01.2016 – 13.02.2016
3 13.02.2016 – 27.02.2016
4 27.02.2016 – 19.03.2016*
5 31.03.2016 – 16.04.2016**
6 16.04.2016 – 30.04.2016
7 30.04.2016 – 14.05.2016
8 14.05.2016 – 28.05.2016
9 28.05.2016 – 11.06.2016
10 11.06.2016 – 25.06.2016
11 25.06.2016 – 09.07.2016

12 09.07.2016 – 23.07.2016
13 23.07.2016 – 06.08.2016
14 06.08.2016 – 20.08.2016
15 20.08.2016 – 03.09.2016
16 03.09.2016 – 17.09.2016
17 17.09.2016 – 01.10.2016
18 01.10.2016 – 15.10.2016
19 15.10.2016 – 29.10.2016
20 29.10.2016 – 19.11.2016*
21 19.11.2016 – 10.12.2016*

* turnus promocyjny 21-dniowy
**turnus promocyjny 16-dniowy

Nr turnusu
Termin turnusu

1 07.01.2017 – 28.01.2017*
2 28.01.2017 – 11.02.2017
3 11.02.2017 – 25.02.2017
4 25.02.2017 – 11.03.2017
5 11.03.2017 – 25.03.2017
6 25.03.2017 – 08.04.2017
7 22.04.2017 – 06.05.2017
8 06.05.2017 – 20.05.2017
9 20.05.2017 – 03.06.2017
10 03.06.2017 – 17.06.2017
11 17.06.2017 – 01.07.2017

12 01.07.2017 – 15.07.2017**
13 15.07.2017 – 29.07.2017**
14 29.07.2017 – 12.08.2017**
15 12.08.2017 – 26.08.2017**
16 26.08.2017 – 09.09.2017
17 09.09.2017 – 23.09.2017
18 23.09.2017 – 07.10.2017
19 07.10.2017 – 21.10.2017
20 21.10.2017 – 11.11.2017*
21 11.11.2017 – 25.11.2017
22 25.11.2017 – 16.12.2017*

* turnus promocyjny 21-dniowy
** ceny sezonowe