Zgoda Newsletter

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z otrzymywaniem informacji handlowej w formie wiadomości e-mail

Działając na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 pkt. a) w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, jak poniżej:

  1. Działając w sposób świadomy, dobrowolny i jedynie w celu udzielenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail przez Villa Carpatia Wczasy Zdrowotne Uchman Sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS : 0000383142.
  2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Villa Carpatia Wczasy Zdrowotne Uchman Sp. j. w celu otrzymywania przeze mnie informacji handlowych w formie wiadomości e-mail.
  3. Niniejsza zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych zostaje udzielona przeze mnie w formie elektronicznej.
  4. Zostałem poinformowany o możliwości wycofania, w każdym czasie, udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz o tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania moich danych osobowych przez Villa Carpatia Wczasy Zdrowotne Uchman Sp. j. w okresie poprzedzającym wycofanie zgody.
  5. Wycofanie zgody może nastąpić w formie elektronicznej lub w formie innego komunikatu przekazanego do Villa Carpatia Wczasy Zdrowotne Uchman Sp. j.
  6. Niniejsza zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych zostaje udzielona z chwilą dotarcia komunikatu elektronicznego zawierającego zgodę do Villa Carpatia Wczay Zdrowotne Uchman Sp. j..
  7. Oświadczam, że mam ukończone 16 lat.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Pobierz.