Kinesiology Taping

Fizjoterapia jest jedną z dziedzin medycyny, która rozwija się bardzo dynamicznie. Jednym z ciekawszych obszarów jest kinezyterapia, która niesie ze sobą specyficzny sposób postępowania leczniczego i oceny stanu funkcjonalnego organizmu pacjenta. Terapią wspomagającą leczenie ruchem jest Kinesiology Taping.

Kinesiology Taping to nowatorska metoda rehabilitacji, stworzona na początku lat siedemdziesiątych w Japonii przez dr Kenzo Kase. Do Europy dotarła w roku 1998, a do Polski w 2004r. Kinesiology Taping, to terapia łącząca elementy medycyny europejskiej i dalekowschodniej, gdzie leczy się pacjenta, a nie chorobę.

Istotą tej metody terapeutycznej jest oddziaływanie na organizm różnymi czynnikami mechanicznymi w celu wywołania pożądanych zmian. Wykorzystywany jest do tego specjalny plaster (tape), o właściwościach zbliżonych do ludzkiej skóry.

Twórca Kinesio Tapingu, chciał, aby terapia mogła oddziaływać na pacjenta nie tylko w czasie wizyty u fizjoterapeuty, ale i po jej zakończeniu. Odczuwalne pozytywne zmiany w funkcjonowaniu organizmu po rehabilitacji, zanikają wraz z upływającym czasem. Idea stworzenia terapii, która by współgrała i była akceptowana przez organizm, wymagała stworzenia odpowiednich materiałów terapeutycznych. Początkowe próby wykorzystania plastrów nierozciągliwych, sportowych, nie powiodły się, ponieważ dochodziło do ograniczenia zakresu ruchomości stawów, a co za tym idzie, również ograniczało możliwości ruchu funkcjonalnego pacjenta. W rezultacie eksperymentów został opracowany plaster, którego grubość, ciężar właściwy i rozciągliwość w zakresie 130-140%, są zbliżone do parametrów ludzkiej skóry, jest wodoodporny, ale bez problemu przepuszcza powietrze co pozwala na niezakłóconą pracę naszego największego organu, jakim jest skóra. Takie właściwości taśmy pozwalają na uzyskiwanie niekiedy zaskakujących rezultatów terapeutycznych.

Zastosowanie plastrów i uzupełnienie japońskiego systemu o wiedzę dotyczącą mechaniki powięziowej, systemów połączeń łańcuchów mięśniowych, daje niezwykle skuteczne działanie terapeutyczne. Stosowanie plastrów do Kinesiology Tapingu, nie ma negatywnego wpływu na krążenie podskórne krwi i limfy, dlatego mogą być noszone od kilku do kilkunastu dni.

Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem i oceną układu mięśniowo-powięziowego. Nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń.

Dysfunkcje stawowe są w większości spowodowane przez nierównowagę mięśniową, którą możemy wyrównywać odpowiednio aplikując plaster nie na miejsce objawu (staw) , ale na przyczynę (mięsień). Ten sposób myślenia daje nieograniczone możliwości pracy z pacjentem z zastosowaniem plastra.

Dzięki dużej elastyczności, plaster „unosi” skórę oraz tkanki znajdujące się pod nią, usprawnia to krążenie, wspomaga funkcje mięśni, zwiększa zakres ruchu, daje poczucie stabilności w stawie. Poprzez zmniejszenie nacisku na receptory bólowe uzyskujemy efekt przeciw bólowy. Odpowiednia aplikacja plastra w okolicy węzłów chłonnych wspomaga usuwanie obrzęków i zastoin limfatycznych.

Metoda ta może być wykorzystywany w następujących przypadkach:

  • bóle kręgosłupa różnego pochodzenia
  • bóle przeciążonych stawów kończyn dolnych jak i górnych
  • łokieć tenisisty, golfisty
  • urazy sportowe świeże i przewlekłe
  • niestabilność stawów
  • obrzęki, wskazania do drenażu limfatycznego
  • złamania, urazy żeber
  • blizny i zwłóknienia ograniczające ruchomość
  • bóle kręgosłupa oraz obrzęki u kobiet w ciąży, wspomaganie laktacji
  • korekcja wad postawy, wad stóp
Kinesiology Taping jest metodą, którą można stosować zarówno u dorosłych jak i dzieci, u osób ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi oraz u każdego kto wymaga takiej właśnie interwencji.

Źródło artykułu: AKWAWIT Centrum Leczenia i Rehabilitacji